Trädgården

Just nu är jag så att säga "mellan trädgårdar". Det vill säga avvecklingen av den gamla trädgården är i full gång. Vi har fått rådet att dra ner på trädgården inför försäljningen så det är just vad vi gör. Woodlandet och dammområdet på framsidan av huset är snart ett minne blott. Här har vi plockat upp samtliga växter och kommer att rulla ut färdig gräsmatta. Antalet drivbänkar och kompostlådor på baksidan är nerdraget till en mer normal nivå. Resterande odlingsytor kommer att skattas eftersom växterna där är mogna för att delas och gödslas. Målet för allt jobb är att lämna en välskött och lättskött tomt till våra efterkommande.

Det mariga är att ta hand om allt hemlöst växtmaterial. Vi hoppas få det mesta att överleva genom att jordslå växterna tills vi har tid att anlägga en ny trädgård runt husen i Optand. Men trädgård kan som bekant inte rusas fram. Det tar tid för idéer att infinna sig och mogna. En gård från förrförra seklet ber liksom om något annat än en torvallatomt från 1983!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...